Sloot- en Bermonderhoud

Het goed onderhouden van watergangen en bermen is de laatste jaren een steeds groter wordend hot-item. Loon- en grondverzetbedrijf Oudwoude  speelt hier volledig op in en kan het onderhoud van uw watergangen compleet verzorgen volgens de geldende normen en conform het flora en fauna beleid.

Zoals u onder het onderdeel GWW kunt zien, zijn wij zeer actief in het aanleggen van watergangen. Wanneer een watergang aangelegd is, is het ook zaak deze te onderhouden. Juist voor dit onderhoud hebben wij een volledig pakket diensten tot uw beschikking.

Zo kunnen wij u van dienst zijn met:

Klepelen bermen en taluds

Voor het klepelen van bermen en slootkanten hebben wij de beschikking aanbouwmachines van Herder aan de tractoren.

Maaikorven

Ten behoeve van het opschonen en uitmaaien van uw watergangen beschikken wij over maaikorven in verschillende uitvoeringen. Deze maaikorven kunnen uitgerust worden aan mobiele-, rups- en midi-kraan en aan tractoren met aanbouwmachines.

Opruimen slootvuil

Het vrijgekomen afval uit de watergangen welke is verzameld op hopen kunnen wij opruimen met een klem aan de kraan en dumpers.

Uitbaggeren

Wij kunnen u ook van dienst zijn met het uitbaggeren van uw dichtgeslibte watergangen. Hiervoor kunnen wij de kranen uitrusten met zogenaamde baggerbakken.