Voederwinning

Voor de voederwinning kunnen wij u een uitgebreid pakket aanbieden waaronder: maaien met een varierende werkbreedte van max. 10 m. Wiersen met een varierende werkbreedte van max. 14 m.

Gras- en maishakselen waarbij eventueel een conserveringsmiddel toegevoegd kan worden voor een optimale kuil. Onze silage- en opraapwagens zijn voorzien van een gestuurde tandem, dit voor het behoud van uw land.

Grootpakpersen in verschillende lengtes indien gewenst gewikkeld in folie. Opraapwagens, hooipersen, stropersen in verschillende lengtes. Kuilhappen met de laadschop.

Gras wiersen met Krone hark:

 

Grasmaaien met Krone Big M: