Sloot- en bermonderhoud

Binnen ons bedrijf zijn er diverse mogelijkheden voor het onderhoud van bermen, talud en sloten. We hebben verschillende machines voor dit werk zoals maaikorven, klepelmaaiers en wallenfrezen.